Manchester & Milford Railway

Baled gan David Jones, Llanybyther yn disgrifio taith ar y Manchester & Milford Railway o sir Benfro i Strata Florida station yn 1866.  Pan ysgrifennwyd y faled hon, roedd y rheilffordd  ddim ond wedi cyrraedd Strata Florida. Roedd y darn o Strata Florida  i Aberystwyth yn dal heb ei orffen a ‘doedd dim sôn am ddechrau ar y rheiffordd i Llanidloes.

Taith ar y Manchester & Milford Railway o sir Benfro i Strata Florida station yn 1866.

1

Pwff, pwff mae’r Train yn starto,

Yn y boreu o Sir Benyfro;

Dyma gyfle am Manchester

Neu unrhyw ran o Gymru a Lloger.

 

Canwn glod i Gymru lân

Canwn glod i Gymru lân,

Nawr i’r dynion gwych a dewrion

Am wneud ffordd i’r Ceffyl Tân

2

Dyma ni wrth orsaf Tenby,

Pasio Whitland wedi hyny,

I Saint Clears, a Bankyfelyn

Dyma ni yn nhre’ Caerfyrddin

Canwn glod, etc.

3

Llwyddiant fyddo i’r ddau Contractor,

Am roi railen lawr yn rhagor;

Narrow Guge nawr sy’n gweithio

Glo a Chalch a ddaw’n fwy cryno.

Canwn glod, etc.

4

Nawr am Fronwydd ac i Gynwyl,

Dyma bwffan mae’r hen geffyl

Trwy Llanpumpsaint ar ei drafael

Mewn ac allan trwy y Tunel.

Canwn glod, etc.

5

Dyma orsaf Penycader,

Dyma bobloedd luoedd lawer

Dacw’r Junction, dacw’r Tunel

Crossinfach a Llanfihangel. 

 

Canwn glod oll yn glyd

Canwn glod oll yn glyd

Naw’r i Davies ac i Beeston

Duff, a’r gweithwyr dewr i gyd

6

Dyma station Maesycrygiau,

Man lle bum i gynt yn chwareu;

Awn ymlaen trwy blwyf Llanllwni

Awel iach sy’n dyffryn Teifi.

Canwn glod, etc.

7

Dyma ni yn Llanybyther,

Lle bum ganwaith wrth fy mhleser,

Yn y Train r’wyn mynd i ganu,

Dowch ymlaen yn awr i brynu*

Canwn glod, etc.

8

Ac i fyny rhaid im fyned,

Dros yr afon tua Llambed;

Mewn lle hardd mae’r Orsaf hyny,

O’r naill-du i Goleg Dewi

Canwn glod, etc

9

Tua’r Bettws awn yn union

Dacw dy Contractor Besston

Awn i Lanio ar ryw garlam

Heb gael Pint yn ty Lord Brougham.

Canwn glod, etc

10

I Dregaron awn oddi yno,

Lle cawn dan o fawn i dwymo;

Rhai o’r dref sydd yma’n dyfod,

I gael prynu Can y Railroad.

Canwn glod, etc

11

Strata Florida yw’r nesaf,

Yn y fan mi a ddisgynaf,

Af ymlaen i ganu ychydig

I drigolion Ystradmeurig

Canwn glod, etc

12

Gwyr ac arian ant yn esmwyth

Gyda’r Coach i Aberystwyth,

Mhen ychydig amser etto,

Am y Gan caf inau nghario.

Canwn glod, etc.

13

Maent yn gweithio gyda eu gilydd,

Trwy y Creigiau crog, a’r coedydd

Tynygraig mae Tunel bychan

A lle hyll nol dyfod allan.

Canwn glod, etc.

14

Yn y blaen mae lle mwy hawddgar

Ar hyd ddyfryn bach Llanilar,

Ond ymhen awr neu ddwy gwna’r afon,

‘Speilo mis o waith y dynion.

Canwn glod, etc.

15

Rhaid yw rhoddi afon Ystwyth,

Mewn rhyw weli newydd esmwyth,

Yn lle tori gwaith cadarnwedd,

Sydd yn uno de a gogledd.

Canwn glod, etc.

16

‘Nol ei gorffen oll yn addas,

Fe ddau bonedd mawr y Deirnas

Pob rhyw radd fydd fel un tylwyth

Yn ymwel’d ac Aberystwyth.

Canwn glod, etc.

17

Trwy Machynlleth ar ryw garlam,

Ceffyl Tan aiff i Landinam,

I Drenewydd, a Llanidloes,

Ac yn ol cyn ddaw y tywyll-nos.

Canwn glod, etc.

18

Cyn bo hir y bydd Excursion

Ffeiriau mawr fydd yn Tregaron,

Pontrhydfendigaid, a ffair Iwan

Gyda’r Train dawr ieunctyd mwynlan

Canwn glod, etc

19

Fferiau Llambed fydd yn llenwi,

Llanybyther gyda hyny;

Dyma ddau le tra rhagorol

Ynddynt mae Marchnadoedd Misol.

Canwn glod, etc.

20

Dylwn enwi ffair Pencarreg,

Lle mae Shôn yn siarad Saesneg

Ac yn dywyd My dear Jenny

Come and have a glass of Brandy.

Canwn glod, etc.

21

Ffair Llanwnen ddylwn gofio,

Bu ymron a myn’d yn ango,

Lle y gwerthir anifeiliaid

Yr ail ddydd bydd Moch a Merched.

Canwn glod, etc.

22

Boed i Davies ac i Beeston,

Gofio am yr hen gantorion;

Trwy roi Pass i fyn’d I’r ffeiriau

I gael gwerthu Can y Railway.

Canwn glod, etc.

David Jones, Llanybyther

*Y mae GUANO ar werth gan David Jones yn ymyl station Llanybyther

LlGC, Baledi. JDL32

Click button to return to the top of the page and to the navigation bar